Dokumenty do pobrania

Divider

Wyprawka przedszkolna 2023/2024

Statut Niepubliczne Przedszkole „Fabryka Talentów”

Plan dnia w przedszkolu

Upoważnienie do odbioru dziecka

Umowa o świadczenie usług przedszkolnych

Scroll to Top